Ова се најчестите симптоми:

1.Имате постојана болка во желудникот.

2.Се јавува повремена главоболка која не престанува по земање на медикаменти.

3.Силна тегоба во пределот на градите, особена доцна во ноќта.

4.Кошмарни соништа.

5.Во сон ве прогонуваат животни.

6.Ви трпне еден дел од телото, хистерични напади.

7.Одвратност кон сопружникот и искривена перцепција за се’ што се однесува на него.

8.Одвратност кон домот и променливо расположение.

9.Халуцинации дека предмети се придвижуваат.

10.Отсутност со духот, поспаност.

11.Нејасен говор, мумлање.

12.Втренчено гледање во една точка, замисленост.

13.Желба за самотија.

14.Потполна повлеченост во себе.

15.Молчеливост.

16.Смиреност, тромавост и постојана мрзеливост.

17.Во сон слуша довикување.

18.Слуша гласови кои го довикуваат, но не ги гледа особите.

19.Престанок на функција на едно од сетилата.

Од сите наведените најчести се првите наведени. Овие симптоми може да се поклопуваат и со медицински симптоми. Ако некој се пронајде во овие симптоми не мора да значи дека врз него е направена црна магија.

Напомена: текстот е информативен.