Пренесување на моштите на Свети Николај во Бари (Свети Никола – Летен). Празник на пренесувањето на м оштите на Свети Никола Мирликиски. Сè до XI век м оштите на св. Никола, великиот Божји архијереј, се наоѓале во градот Мир во областа Ликија.

Овој град се наоѓал во југозападниот дел од Мала Азија. Денес овој град не постои, освен неговите ур.натини на територијата на Т урција, кои сведочат за градот Мир како еден од петте значајни градови на ликиската цивилизација.

Bo 1087 година Т урците и другите м услимански пле.миња ги поко-риле христијанските земји од Антиохија до Е русалим. Тогаш во нивни раце пад.нал и градот Мир, којшто бил целосно опус-тошен.

Ho, на Господа My било угодно светите м ошти на Својот угодник да бидат пренесени од опус.тошениот град Мир во надалеку познатиот град Бари, кој тогаш изобилувал co цркви и манастири во кои се чувала и негувала православната вера и предание.

Ha еден праведен и набожен презвитер, кој живеел во градот Бари, ноќта му се јавил свети Никола и му рекол да се соберат градските првенци и свештеничкиот клир и да испратат лаѓи во Мир и оттаму да ги пренесат неговите м ошти во градот Бари.

Презвитерот утредента во црквата го раскажал своето видение, а сите присутни се зарадувале на добрата вест, дека великиот Божји архијереј Николај благоизволил со своите м ошти да биде заштитник на нивниот град.

И веднаш подготвиле три големи лаѓи и тргнале кон Антиохија и Ликија. И кога стигнале во градот Мир, тие го раскопале подот на црквата и го пронашле гро-бот во кој стоеле чесните м ошти на светителот Николај преисполнети co свето миро.

Светите м ошти ги зел и тргнале назад во градот Бари. Лаѓите co скапоцениот товар пристигнале во Бари на денешен ден, и сите луѓе, стари и млади, излегле на пристаништето за да ги пречекаат светите м ошти.

Од голема благодарност кон свети Никола, верниците од Бари изградиле голема црква во негово име и скапоцено ја украсиле, а внатре ги поставиле м оштите на свети Никола.

Свети Никола е најпразнуваниот светител во Македонија, на кого најмногу семејства му искажуваат почит co негово прославување како домашна слава. Ho тоа се однесува главно за неговото празнување во декември, односно за Свети Никола зимен.

Додека Свети Никола летен во Дебарско-кичевската епархија се празнува во 22 семејства, од кои најголемиот дел cе во Бродското архијерејско намесништво.