Стрелец

Со доста сложени случаи ќе треба да се занимавате викендот. Придржувајте се на правилата и следете ги воспоставените практики. Не е пожелно да импровизирате, особено ако ги немате потребните информации.

Близнаци

Ги идеализирате како фактите, така и позициите. Обидете се да ja најдете точната проценка за сопствените сили пред да се за каква било работа. Само така ќе успеете да си обезбедите помош при потреба.