Свесни сме дека денес во голем број предмети се наоѓаат хемикалии кои можат да бидат штетни по нашето здравје. Еве за што станува збор:

Истражувањата покажаа дека во мебелот и облеката се присутни слоеви означени како PFAS, а се смета дека овие хемикалии го пореметуваат нашиот метаболизам и со тоа доведуваат потешкотии со одржувањето на нормалната телесна тежина.

Оваа појава повеќе е изразена кај жените, што се поврзува со влијанието на овие соединенија врз дејствувањето на естрогенот. Овие материи биле присутни во крвта кај повеќето испитаници.

Затоа е потребно да се информираме за состојките и за се’ она што се наоѓа во составот на некои предмети што ги користиме во нашите домови, а особено облеката која ја носиме на гола кожа. Се покажало дека многу материи ни штетат. Погледнете неколку совети за слабеење во видеото: