Роднина на апостол Павле, Евреин од Евреите што живееја по елинските области. Беше прв од седумте ѓакони коишто светите апостоли ги ракоположија и ги поставија на служба на грижа за сиромасите во Јерусалим. Затоа и го нарекоа архиѓакон.

Со силата на својата вера вршеше големи чуда меѓу луѓето. Некои од лошите Евреи се препираа со него, но беа секогаш победувани од неговата мудрост и од силата на Светиот Дух Којшто дејствуваше преку него. Тогаш, посрамениte Евреи кои свикнале на измами и кле-вети, го побунија народот и народните старешини против невиниот.

Кле-ветата против Стефан велеше дека ху-лел на Бога и на Светиот пророк Мојсеј. Брзо најдоа лажни сведоци коишто тоа и го потврдија. Тогаш Стефан застана пред народот и сите видоа дека лицето негово е како лице на ангел, т.е. озарено од благодатна светлина, како што некогаш беше Мојсеј кога говореше со Бога.

Стефан ги отвори своите усни и ги наброја многуте добрини и чуда Божји извршени од Бога во минатото над народот израилски, но и многубројните зл-остор-ства и противења кон Бога од страна на тој народ. Особено ги изобличи за уб-ист-вото на Господа Христа, нарекувајќи ги предавници и кр-вни-ци.

И додека тие шкрипеа со забите, Стефан погледна и го виде небото отворено и славата Божја. Тоа што го виде тој им го објави на Евреите: „Еве, ги гледам небесата отворени и Синот Човечки кај седи од десната страна на Бога“ (Дела 7). Тогаш пак-осни-ците го изведоа надвор од градот и го у-би-ја со камења.

Меѓу неговите ма-чител-и беше и неговиот роднина Савле, подоцна апостол Павле. Во тоа време на некој камен во далечината стоеше Пресвета Богородица со Свети Јован Богослов и го гледаа ма-чени-штвото на првиот ма-чени-к за вистината на нејзиниот Син и Бог, молејќи Го Бога за Стефана.

Ова се случи една година по слегувањето на Светиот Дух на апостолите. Телото на светиот Стефан тајно го зеде и го погреба на својот имот Гамалиил, кнез еврејски, а потаен христијанин. Така заврши во слава првенецот меѓу христијанските ма-чени-ци и се пресели во Царството на Господ Исус Христос.