А. Велат дека луѓето на кои прстот на кој се носи прстенот им е подолг од показалецот се многу убави. Тие зрачат со шарм што другите луѓе го сметаат за неодолив. Покрај тоа, тие се агресивни и одлучни, и за нив не е проблем преземањето ризик. Нивните професии најчесто се: војник, инженер, шахист, а се и многу успешни во решавањето крстозборки.

Наводно тие заработуваат и повеќе од останатите.

B. Луѓето со пократoк четврт прст од показалецот имаат голема самодоверба, полни се со себеси и арогантни. Тие уживаат во осаменоста и не сакаат да ги вознемирувате во нивното слободно време. Тие не се личност која ќе го направи првиот чекор кога станува збор за врска, но секогаш го прифаќаат и ценат вниманието што го добиваат.

C. Лицата со исто ниво на должината на домалиот прст и на показалецот се мирољубиви и се чувствуваат непријатно кога ќе се најдат во конфликт. Тие се добро организирани и се обидуваат да бидат во добри односи со сите. Карактеристично за нив е дека се многу верни и полни со нежност и со грижа за нивните партнери.