Интересно е што уште во 1976 година во Русија се забранети микробрановите печки бидејќи многу студии покажале дека лошо влијаат врз здравјето. Меѓутоа, таа забрана е прекината после Перестројката во раните 90-ти.

Што знаеле руските научници уште тогаш, што ние не го знаеме?

Што се случува со храната која термички ќе ја обработиме во микробрановата печка?

Дали остануваат некои последици, освен фактот дека храната се загрева за многу кратко време? Што се случува кога ја јадеме таквата храна?​

Каква е храната од микробрановата печка и какви се последиците од консумирањето на таквата храна?

Храната озрачена во микробрановата со помош на молекулите од вода и многу високи фрекфенции може многу брзо да ја загрее храната.

Без разлика на леснотијата за користење, треба да се има на ум дека ваквото третирање на храната може да биде штетно.​

Последиците од консумирањето на вака загреаната храна, исто како и поседувањето на микробвранова печка се изнесени во многу студии кои ја потврдуваат штетноста, од кои ќе ги издвоиме 15. најважни точки.

1.Храната третирана во микробранова печка губи од 60-90 % од своите нутритивни вредности и го забрзува процесот на распаѓање на структурата на храната.

2.Микробрановите ја пореметуваат структурата на млекото и житариците со што се помагаат причинителите за појава на рак.​

3.Микробрановите ги менуваат основните супстанции во храната, предизвикувајќи дигестивни пречки.

4.Микробрановите предизвикуваат хемиски промени во храната кои може да доведат до неправилна работа во лимфниот систем и неможност на телото да се заштити од раст на туморни заболувања.​

5.Храната од микробранова печка го зголемува процентот на канцерогените клетки во васкуларниот систем.

6.Доаѓа до уништување на елементарните супстанции во храната – ги уништува слободните радикали.​

7.Причинител за раст на канцерогените клетки во цревната микрофлора, генерално ги дегенрира клетките на ткивата.​

8.Храната од микробранова печка ја намалува можноста на телото да ги искорити Б витамините, но исто така, Ц и Е, и минералите.​

9.Дури и околината околу микробрановата печка предизвикува здравствени проблеми.

10.Месото кое е загреано во микробранова печка содржи:​

-Д-нитозодиетаноламин (познат ахенс кој предизвикува карцином)

-дестабилизација на активните врски во протеините

-создава рак-предизвикувајќи агенси во внатрешноста на протеините

11.Емисиите кои се ослободуваат предизвикуваат промени во катаболичкото однесување на глукозидите и галактосидите – елементи во смрзнатото овошје кога се одмрзнуваат на овој начин.

12.Микробрановите го менуваат катаболичкото однесување на алкалоидите во билките.

13.Слободните радикали кои предизвикуваат рак се формираат во внатрешноста на молекулите на минералите во трагови, особено во коренестиот зеленчук.

14.Благодарение на нарушувањето на лимфниот систем доаѓа до намален имунитет.

15.Доаѓа го недостиг на важни витамини и минерали кои се уништуваат во микробрановата печка.