Уште еднаш потврдени високите стандарди според кои функционира нашата болница

Иако во време на пандемија, тимот на Клиничка болница Жан Митрев успешно по втор пат последователно го верификуваше својот начин на работа и со тоа болницата доби реакредитација од страна на меѓународната комисија на Joint Commission International (JCI).

Со добивањето на ,,златниот печат,, уште еднаш се потврди нашата стратешка определба за современа висококвалитетна здравствена услуга и грижа за безбедност на пациентите.

Првата акредитација се случи во 2017 година, при што, секојдневната употреба и следење на стандардизираниот начин на работа помогна за зголемување на задоволството на пациентите.

Со сега добиената реакредитација, болницата ги потврди уште еднаш своите заложби и посветеност во пружање на квалитетни и безбедни здравствени услуги. Оваа потврда ја постави Жан Митрев Клиник на еднакво рамниште со останатите акредитирани институции во светски ранг.

,,Да се биде дел од JCI акредитираните болници е престиж во светски рамки. Мисијата на JCI за континуирано подобрување на безбедноста и квалитетот на нега која ја добиваат пациентите, е основното мото кое ја води и ја мотивира нашата болница во секојдневната работа.

Усогласеноста со строгите стандарди кои ги носи оваа акредитација, се уште еден доказ за континуираната, квалитетна и безбедна услуга која ја дава нашата болница – рече Академик д-р Жан Митрев.

,,Ние сме доказ дека истрајноста, организираноста и принципиелноста се препознаваат и наградуваат без оглед во кој дел од светот се наоѓате. Секако, работата на нашиот тим не застанува тука, ние продолжуваме понатаму максимално посветено да се грижиме за доброто на нашите пациенти,,.

Како куриозитет е информацијата дека Клиничка болница Жан Митрев е меѓу ретките, вкупно 4 болници во Европа, кои се осмелиле да поминат низ процесот на ресертификација во година на глобална пандемија.

JCI е формирана во Америка во 1997 година како независна, непрофитна организација која акредитира и потврдува медицински установи ширум светот. Акредитацијата добиена од ЈCI се смета за Златен Стандард во глобалната здравствена нега во поглед на квалитет на услугите и безбедност на пациентите.