Д-р Борислав Каменов објасни зошто здравите црева и нивната правилна работа се предуслов за силна одбрана од болести. Имунитетот е распространет низ нашето тело и е „невидлив“ кога работи добро.
Станува видлив само кога ќе почне да се намалува, кога не ја извршува својата основна функција, а тоа е да нè заштити од „напа-ѓачите“, виpycи, бактерии, разни патогени и ток-сини кои ги внесуваме преку исхраната, загадyвањето на воздухот, лошите навики…
За важноста на имунитетот, како да се зајакне и зошто здравјето на цревата има клучна улога во овој процес, објаснува имунологот проф. д-р Борислав Каменов, доктор на медицински науки од областа на имунологијата и експерименталната хематологија и професор на Медицинскиот факултет во Ниш.
„За да се заштитиме од болести и да го зајакнеме одбранбениот систем на организмот, важно е здравјето на цревата. „Тоа е почеток“, вели д-р Каменов. Зошто цревниот систем е толку важен?”
„Во цревата се наоѓаат бактерии кои природно живеат таму и кои не дозволуваат да протекуваат ток-сините, но ако јадеме лоша храна (тука се подразбира брзата, мрсната храна..), пиеме антибиотици, тогаш ги уни-штуваме тие добри бактерии“, објаснува професорот.

СПУШТЕН СТОМАК
„Се соочуваме со еден проблем: бактериите и виpycите се туѓи организми и нè загро-зуваат. Но и храната е туѓа, таа е туѓ протеин. Ако немаме толеранција на некој вид храна, тогаш доаѓаме во ситуација да се бо-риме против неа затоа што нè „уни-штува“. За да се заштити од таа „несварлива“ храна, во цревата се создава соодветен одговор на тоа.
Здравите црева ја штитат храната за да не ја напа-ѓаме како стран агенс и тоа е суштината. Ако го нару-шиме овој процес, тогаш почнуваат да се наталожуваат ток-сините. И наместо придружните Т-регулаторни клетки, се прават оние кои предизвикуваат воспалителна реакција и така настануваат болестите.
Доколку нема таков одговор во нашите црева, создаваме предуслови за развој на автоимуни заболувања, малигни заболувања, хронични заболувања, алергии и сл.“ Затоа лекарите советуваат да се земаат пробиотици, со цел да се регулира цревната флора и да се балансира нивото на бактерии.
Како што вели д-р Каменов, повеќето од нас ги земаат оние кои се препорачани за патување и кои го регулираат варењето. За здрави црева се препорачуваат оние кои содржат корисни бактерии кои се врзуваат за ентероцитите (клетки кои ја сочинуваат внатрешната површина на цревата и кои апсорбираат хранливи материи) и се б орат со па-тогени бактерии и нивните ток-сини.
Ваквите пробиотици го зголемуваат производството на Т-регулаторните клетки и нивното антиалергиско дејство, што придонесува за балансирање на одговорот на имунолошкиот систем.

„Треба да пиете пробиотици кои имаат таков состав на корисни бактерии за да се запре истекувањето, односно пропустливоста на цревата, да се зголеми толеранцијата кон храната што ја јадеме, да се изврши деток-сикација и да се спречи трошењето на витаминот Д, кој е многу важен за добар имунитет“, советува професорот.