Симона Николова, 24 годишна девојка боледува од Фридрајхова атаксија (нарушување на нервниот систем и немање рамнотежа на телото).

За да се подобри нејзината здравствена состојба потребен и е третман со пресадување на матични клетки во Кина кој чини 18000 американски долари.

Телефонски броеви за донации:
143-191 T mobile
143-467 VIP/One

Со еден повик донирате 100 денари

Жиро сметка за донации:
200003308310704
Стопанска банка АД Скопје