Еве како правилно да ги изведувате клековите кои ќе ве одржуваат здрави со години. Здравиот дух не може да опстане во б олно тело. Болеста е енергетски и финансиски непрофитабилна, бидејќи б олното лице не работи за себе, туку за фармацијата.

Ова е вистинската реалност. Оној што не се занимава со редовен физички тренинг е како личност која намерно одлучила да остари до 45-тата година од животот и да го забрза своето распа.ѓање.

Човек старее со нозете, а не со годините

Општо е познато дека кардиоваскуларниот систем го вклучува срцето и системот на кр-вни и лимфни садови. Кр-вта се движи во затворен циркулаторен систем во форма на регулирани едносмерни токови – големи и мали циркулаторни кругови на кр-вта.

Но, малку е познато за постоењето за таканареченото „периферно интраорганско срце“, односно, мускулите на долните екстремитети.

Срцето е мускул кој пумпа к рв и работи „автоматски“. Срцето пумпа к рв во аортата, а потоа кр-вта брза во артериите што носат крв до нозете (голем круг) и мозокот (мал круг). На тоа не помагаат само мазните мускули на артериските sидови, туку и гравитацијата (гравитацијата), така што артериското дрво не е многу разгрането.

Кога ќе дојде до дното, се чини како кр-вта да се залепила на садовите од стапалата (артериовенски анастомози) и започнува протокот на венска крв, кој се крева нагоре, спротивно на законот на гравитацијата, враќајќи ја кр-вта во срцето.

Вените помагаат да се врати кр-вта во срцето, не само со помош на венските валвули, туку и со помош на мускулите на нозете. Брзината и обемот на проток на к рвта зависи од состојбата на мускулите во нозете, пишува НМД.мк

Протокот на к рвта во нозете е отежнат поради седентарниот начин на живот, прекумерната тежина или општо поради ослабена мускулатура во долните екстремитети. Во денешно време, многумина поминуваат значителен дел од своето време на канцелариски столици, пред компјутерите.

Соодветно на тоа, коронарната срцева болест е сè „понормална“ кај помладата популација, чија причина е недостаток на снабдување со кислород до срцето како резултат на намалувањето на обемот и брзината на протокот на к рв, што, пак, се јавува како резултат на слаби мускули во нозете.

Главната причина за слабите мускули на нозете е физичката неактивност, односно недостаток на вежби за сила за мускулите на нозете, што доведува до нивна атро-фија. Според претходно напишаното, човекот старее со нозете, а не со возраста.

Правилна техника на клекот

Главниот услов за терапевтските клекови е активното диафрагматско издишување “хааа” кога стоите. Ова не го оптеретува срцето, туку му помага. Односно, „периферното срце“ го зафаќа артерискиот кр-вен бран и го доставува назад до срцето. Природата не измислила други механизми за одржување на нормалниот проток на к рв. Затоа, слабите нозе значат слабо срце.

Што му овозможуваат клековите на вашето срце?

Клековите се едни од главните вежби кои му помагаат на срцето, а во случај на срцевите заболувања (коронарна артериска болест, аритмии), неговото лекување, пишува НМД.мк

Таблетите пропишани при првите знаци на срцева слабост и намалување на таканаречената физичка активност – придонесуваат за мускулна атрофија и прогресија на срцевата слабост.

Главниот услов за правење на клековите е свиткување на колената, доведување на телото во полуседечка положба, и исправување на нозете, со издишување „хаа“.

За физички слабите луѓе не се препорачува да прават повеќе од три сета по 10 сквотови во првите денови. Телото мора да се обучува постепено и трпеливо. Не брзајте да ја зголемите количината на вежбање. Однесувајте се кон себе, вашата состојба трезвено, адекватно и без фана-тизам.

Клековите може да се прават секојдневно во мали серии: три пати по 10 клекови, потоа пет пати по 10 клекови, итн. Клековите се неопходни за оние кои многу седат (канцелариски работници, сметководители, возачи и сл.). Клековите можат да го заменат трчањето, возењето велосипед, пливањето, пешачењето.

По изведување на клековите, обидете се да ги спуштите нозете во ладна вода 5-10 секунди, а потоа истријте ги нозете со тврда крпа. Не заборавајте да нанесете масло (или крем) во стапалата (за да не се исуши кожата на нозете).

По вежбањето, козметичкиот ефект на кремот кој се нанесува во кожата на стапалата е многу поголем, бидејќи загреаната кожа подобро ги апсорбира микроелементите што и се потребни од кремот (маслото).