За кучињата се вели дека се најдобар пријател на човекот. Многумина кои ги чуваат, понекогаш остануваат запрепастени од некои нивни постапки, кои многу наликуваат на човечките.

Најинтересни се ситуациите во кои кучињата се соживуваат и сочувствуваат со чувствата и моменталното расположение на сопственикот.

Но дали кучињата можат да ја “намирисаат” и болеста? Погледнете го видеото подолу: