Денес повторно ќе говориме за еден древен млечен напиток – к ефирот, за што сè е добар, како можете сами да го приготвите и колку количински треба да се кон-сумира доколку имате некои од следните б олести.

К ефир инаку е еден вид габа која свареното кравјо млеко за 24 часа го преработува во густ и многу вкусен напиток, сличен на јогуртот. К ефирот со млекото се чува во стаклен сад (тегла) на собна температура до 20-тина степени.

Оние што напитокот го сакаат со посилен вкус, односно да биде покисел, може да го остават да ферментира и до 48 часа. Потоа се процедува низ пластична цедалка или газа, па се пие. Иако сме навикнати да го кон-сумираме јогуртот секојдневно во комбинација со утринските појадоци, сепак добро би било да го замениме со к ефир.

К ефирот е толку здрав напиток што уште го нарекуваат и „м агично млеко“. Се прави од козјо, кравјо или овчо млеко, кое се меша со „габата“ к ефир и се остава да ферментира. Одличен пробиотик е, полн е со здрави квасци, витамини, минерали и хранливи состојки.

Лесно го кон-сумираат и оние луѓе кои се не-толерантни на лактоза. Постојат многу причини зошто к ефирот е подобар од ј огуртот, и затоа би требало повремено да се замени со овој напиток.

ШТО СЕ К ЕФИРНИ ЗРНЦА?

Станува збор за комбинација од квасци и посебни бактерии, измешани со разни протеини, липиди и шеќери, од кои се формираат „низи“ од здрави б актерии во ферментираното млеко, па затоа к ефирот има густа структура.

К ефирот е многу стар напиток (се верува дека се користи повеќе од 5 000 години). До нас стигнал патувајќи од К авказ, преку К ина.

ЗОШТО К ЕФИРОТ Е ТОЛКУ ЗДРАВ

Тој има способност да го ис.чисти нашето тело и дигестивниот тракт, да ги ели-минира ло-шите бактерии, да го подобри имунолошкиот систем, да го кон.тролира дијабетесот и не-толеранцијата на лактоза.

Многу е корисен за оние кои сакаат да ос-лабат, да го подобрат здравјето на кожата и косата и да се заштитат од габични и вирусни инфекции. За дигестијата е многу подобар, бидејќи содржи здрави пробиотици, кои можат да ги ис.фрлат л ошите бактерии од цревата и да ни помогнат подобро да ја апсорбираме и свариме храната. Покрај тоа содржи диетални влакна и ја спречува опстипацијата.

З аболените од дијабетес и оние кои не ја под.несуваат лактозата би требало редовно да кон-сумираат к ефир. К ефирот содржи шеќери, но и б актерии кои ја „ја-дат“ лактозата. Вишокот шеќер се ис-фрла од организмот пред да пре.дизвика п роблем со шеќерот во кр-вта.

Тие кои кон-сумираат к ефир треба да имаат во предвид дека овој напиток навистина го чис-ти организмот, па поради тоа можеби почесто ќе го посетувате то-алетот.

ОПШТО ЗДРАВЈЕ

Содржи витамин Ц и добри минерали, па затоа е добар за јакнење на имунитетот. Богат е со протеини и го забрзува метаболизмот, но помага и за побрзо зарас.нување на ра-ни и ин.фекции.

Треба да го кон.сумираат и лица кои имаат проблем со атероск.лероза или оние кои прет.рпеле мозочен или срцев у дар. Направете микс од к ефир и сок од цвекло за ек-стра здрав напиток.

КАКО СЕ ПРАВИ?

Важно е да се напомене дека индустриски произведениот к ефир не се добива со помош на „габата на к ефирот“, туку од хмељ и култури на б актерии кои на напитокот му даваат ист вкус, но не и квалитет. Најдобро е да го подготвите во домашни услови.

К ефирот е ферментирана млечна напивка со киселкаво-освежувачки вкус со лесна нота на свеж квасец, кој се добива со помош на култура од к ефир или к ефирни зрнца. Се смета дека потекнува од К авказ и дека е стар и до 1.000 години.

Жителите на К авказ се познати по својата долговеч.ност и добро здравје, живеат речиси без б олести, што се припишува на нивното секојдневно и неог.раничено кон-сумирање к ефир. Културата на к ефирот ја нарекуваат и к ефирна габа, но к ефирните зрнца не се габи.

К ефирните зрнца, кои по изгледот потсетуваат на варен карфиол, по составот се мешавина од белковини, аминокиселини, липиди и топливи полисахариди и содржат симбиоза меѓу големиот број добри, млечно-кисели бактерии, оцетни бактерии и видови квасец.

Зрнцата к ефир се хранат и се разм.ножуваат во млекото и немаат рок на траење, можат да ж ивеат в ечно. Многу обиди на микробиолозите к ефирните зрнца да ги произведат во л абораторија упорно завршуваат со не-успех. Прашањето од каде дошле и како настанале остануваат без н аучен одговор. К ефирните зрнца може да се добијат од некој што веќе ги има и веќе сам прави к ефир дома.

Подготовка

Начинот на подготовка е многу едноставен. Потребно е само млеко и к ефирна „габа“, односно зрнца од к ефир. Традиционално, за подготовка на к ефир не се користат метални садови и лажици, бидејки може да го уни-ш.тат лековитото дејство на напитокот.

За половина литар на к ефир се потребни две лажици од к ефирните зрнца и било какво млеко (кравјо, овчо, козјо). Млекото може да биде варено или не, но не смее да биде врело. Се препорачува млекото да не содржи помалку од 2,8% маснотии – колку е содржината на маснотии во млекото поголема, к ефирот е подобар.

Постапка

Млекото се става во стаклен или пластичен сад и се ставаат зрнцата. Се поклопува (на пример со тацна или густа газа), и се остава на собна температура 24 часа. Температурата во просторијата не смее да биде повисока од 30 степени.

Во рок од 24 часа течноста ќе се згусне. Може повремено да се промеша поради проверка на густината. После тоа, треба да се процеди к ефирот (се препорачува да се користи пластична цедалка), да се прелие во шише и да се чува во фрижидер.

„Габата“ на к ефирот треба да се измие со ладна или млака вода и ден – два (до следната употреба) да се остави во фрижидер, во ладна вода или млеко (доколку не планирате редовно и секојдневно да го подготвувате напитокот).

Зрнцата од к ефир многу брзо ќе се нам.ножат, што ќе овозможи добивање на поголема количина на напиток. Количината на млеко за подготвување на к ефир се зголемува сразмерно на количината на зрнца.

Напитокот за цел на одржување на здравјето и в италноста може да го п иете секојдневно. Се препорачува да се за-почне со 100 мл и постепено да се зго-лемува ко-личината. За тера-писки цели п ијте еден литар к ефир дневно.

Се користи при проблеми со респираторен систем, желудочни т егоби, чир на желудник и 12-палечно црево, вос-паление на цревата, вос-паление на бубрезите и м очен меур, повра-ќање во б ременост, а ос0бено се истакнува во трет.манот на га-бична инфекција предизвикана од к андида.

При з аболувања на нер-вниот систем потребно е да се п ие еден литар к ефир дневно, а исто толку се п ие и доколку постои не.соница, односно за регулирање на спиењето. За б олести на желудник се п ие по половина литар к ефир дневно во текот на два месеци.

За лекување на бронхитис и ас.тма се п ие половина литар к ефир дневно, два до три месеци, за анемија еден до два литри к ефир во период од најмалку три месеци, за егзема се п ие половина литар комбинирано со облоги од к ефир на з аболените места во текот на две седмици.

За лекување на ск-лероза се п ие еден литар дневно, за висок кр-вен притисок исто така, еден литар дневно од еден до шест месеци, за б олести на жолчката по еден литар дневно, за запек половина литар к ефир кој е стар 12 часа.

За ле-кување на жолтица еден литар дневно во период од два месеци, а за проб-леми со желудникот пијте по половина литар дневно. „К иселините“, односно ж дригавицата ќе ис.чезне за неколку денови.

За да се ис.чисти упор-ната и д осадната к андида важно е да п иете еден литар ке-фир дневно и по потреба да се прави ис.пирање со благ раствор од вода и малку к ефир. За превенција од р ак се п ие еден литар дневно.