Александар Невски бил голем руски кнез, син на принцот Јарослав и светец на руската православна црква. Иако е руски светец, Александар Невски станал симбол на бор-бата за зачувување на православието.
Се почитува како светец во сите православни народи со словенско потекло. Иако само неколку десетици семејства го слават како празник, и малкумина знаат за него, има големо значење во нашата религија.
Александар Невски бил праведен и ја пре-зирал суетата на светот. Уште од рана возраст, тој бил верник и според легендата, претпочитал да ги поминува ноќите во молитва. Долго и непрекинато се молел.
Во 1236 година, тој станал принц и ги побе-дил Швеѓаните на реката Нева, поради што бил наречен Невски. Неговата верба во Божјата помош го направила силен и тој ги советувал вој-ниците пред бит-ката: „Бог не е во моќта, туку во правдата.“
Тој владеел дваесет и седум години, а потоа, чувствувајќи дека се ближи неговото зами-нување од овој cвет, го примил монаштвото и монашкото име Алексиј, се причестил со Светите Тајни и по-чинал блажено на 14 ноември 1263 година, на возраст од 43.
Пог-ребан е во манастирот Рождество на Пресвета Богородица. На погре-бот, кога митрополитот сакал да стави прош-тално писмо во раката, тој самиот, како да е ж ив, ја отворил раката и го зел писмото.
Постојат многу легенди за чу-дата на Александар Невски. Еден од нив вели дека во црквата каде што почи-вало телото на светецот, една ноќ свеќите наводно се запалиле сами, а двајца старци излегле од олтарот и се приближиле до неговиот г роб, велејќи: „Александар, стани и спа-си го својот правнук Димитри, кога бил напа-днат од туѓинците.“
Според приказната, Александар станал од гро-бот и отишол со нив, а сето тоа наводно го видел човек кој се грижел за црквата и за тоа ги известил црковните власти. Свештениците ги ставија моштите на Александар Невски во ков-чегот, и во таа пригода, б олните, приоѓајќи им со вера, добиле ис-целување.
Затоа се верува дека секој што има некој б олен или „слаб“ во семејството, на овој ден треба да оди во црква наутро, да запали свеќа и да се помоли на овој чу дотворец. Исцелителот ‘ќе стане’ од своето почи-валиште и ќе му даде здравје на вашиот ближен.
Доколку некој го слави празникот или го земал за куќна слава, тогаш гостите кои сте ги поканиле во вашиот дом треба да ги пречекате со чашка р акија, а потоа на трпезата да наздравите во негово име.

Катедралата Александар Невски