Народите особено од нашето поднебје уште од дамнешно време верувале дека сите денови во неделата не се исти. Има среќни и несреќни денови, „добри“ и „лоши“, оние кога треба да се избегнуваат за започнување на нови работи и оние кога не треба да се прави буквално ништо.
Зошто инаку би рекле „црн петок“, „среќна недела“, „л.yда среда“… Така, на луѓето родени во одредени денови почнале да им се припишуваат одредени карактеристики. Секој ден во неделата има бројни значења кај народот.

Има „добри“ и „лоши“ денови, па дури и децата родени на овој или оној ден добиваат некакви предзнаци дали ќе бидат среќни или неcpеќни. Еве што, според некои народни верувања, се вели за денот на кој што сте се родиле:
Понеделник е првиот ден во неделата и се смета и за најсреќен. Се вели дека детето родено во понеделник ќе има долг и успешен живот. Како што започнува новата недела, овој ден е идеален за започнување бизниси од секаков вид. Христијаните  веруваат дека Бог го започнал создавањето на светот во понеделник, па затоа е добро човекот да започне некој важен потфат токму на тој ден.
Вториот ден од неделата се смета за најнесреќен ден, па ни тогаш родените нема да имаат лесен живот. Во вторник, легендата вели дека дури и „волците си го чуваат крзното“. На овој ден не треба да се започнува никаква работа, бидејќи тоа е лоша среќа, па работата ќе тргне наопаку и нема да заврши добро.
Една народна поговорка вели: „Мајка ми ме спаси од сè освен од жица во деветти вторник“. Токму тоа отсликува колку е негативен вторник во народното верување. Во прилог на тоа говорат некои записи во народниот календар – Деветти вторник, Страствен вторник, Црн вторник.
Среда има посебно значење. На овој ден, можете да започнете со работа и да тргнете на пат. Се верува дека бебињата родени на овој ден ќе бидат напредни и здрави. Детето кое ќе прооди во среда ќе биде среќно и богато.

Во некои краишта, среда се смета за свет ден, па може да се слушне дека дошла „Велика среда“, која е особено поволна за б олните и за оние кои стра-даат.
Се вели дека четврток е среќен ден. Меѓу народот има изрека: „Сите денови се добри, а четврток е најдобар.“ Народните верувања велат дека детето кое е родено во четврток ќе биде среќно и успешно и во животот.

На денешен ден, во минатото, луѓето почнувале да работат на нивата, а некои семејства оделе да ја побараат раката кај девојката на овој ден.
Како и во претхристијанско време, четврток се празнувал како ден на плодноста, а денес се верува дека во четврток треба да се работи на бизнисот, но и да се склучи договор за брачна заедница.
Според народното верување, петок е еден од н еcpеќните денови. Се вели: „Во петок секој бизнис има лош почеток“. Освен ова, во некои делови на Балканот овој ден се смета за „нечист“ и погоден за контакт со „де-мон-ски сили“. Затоа се вели, кога на некој му оди л ошо во ж ивотот, му дошол „црниот петок“.

Поради ова, во петок не треба да се започне со работа бидејќи ќе ја следи н есреќа. На овој ден многумина не смеат да излезат на пат бидејќи се плашат од сообраќајни не-среќи. Во петок не се позајмува ништо бидејќи треба да се заврши нешто што е отпочнато.

А дете родено во петок, веруваат кај нас, нема да има среќа во ж ивотот. Во петок на трпеза не се послужува ништо што е со млеко, а жените не треба да се чешлаат бидејќи тоа носи главоболки. Покрај тоа, во петок се смета дека косата најмногу паѓа.
Сабота е ден посветен на починатите. На овој ден се оди на гро-бишта, се палат свеќи во чест на починатите и се помолуваме за нив. На овој ден треба да се внимава да не се нанесе ште-та.

Верувањето вели дека детето родено во сабота ќе биде необично, но токму затоа е имуно на „зло-бни-те суштества“. Се вели дека родените на овој ден имаат способност да научат нем јазик и на тој начин да разговараат со животните. Ќе бидат имагинативни и интересни луѓе. Се верува дека ваквото дете е видовито и може да го види она што другите не можат.
На детето кое е родено во сабота не може да му наш-тети ниту едно з ло бидејќи роденденот го штити. Многу верувања споменуваат дека децата родени во сабота имаат способност да откријат закопани богатства и да станат богати и успешни луѓе.

Недела е ден за одмор. Според христијанското верување, Бог го создавал светот шест дена, а потоа на седмиот ден – неделата, седнал да се одмори и да ужива во плодовите на својата работа.

Затоа кај луѓето има многу верувања поврзани со овој ден, кои се однесуваат на одмор и дружење со семејството. Бидејќи недела се смета за свет ден, не треба да се прави ништо посебно, но треба да се облече нешто свечено, на пример мажите да облечат одело.

Старите ја замислувале неделата како женско суштество – Света седмица. Човекот роден во недела ќе биде исклучително среќен, се верува, и ќе живее „господарски“, т.е. често ќе одмора многу (секој ден ќе му биде како недела). За среќен човек се вели: „Мајка му го роди на бела недела“.