Крвните групи и нивното влијание врз човековиот организам, особено исхраната се многу истражувани.

Особено внимание и значителен дел од својата кариера, во испитувањето на поврзаноста на крвните групи со различни заболувања и особено со исхраната има посветено познатиот Американски доктор Питер Д’Адамо, кој оформи и свој институт за крвни групи.

Позната и мегапопуларна е неговата книга “Исхрана според крвни групи“, но сепак, до денешен ден, нема цврсти и потврдени научни докази за поврзаноста на крвните групи со исхраната.

Крвна група А

Неодамна беше објавено дека лицата со крвна група А имаат поголема склоност кон опсесивно-компулсивни пореметувања.

Иако не е јасна поврзаноста помеѓу таквото однесување и крвната група, јапонските истражувачи докажаа дека лицата со​оваа​крвна група се најупорни, односно, се подготвени да превземат се’ што е потребно, без разлика на личната фрустрација или замор, за да решат некој проблем.

За нив се специфични: интелигенцијата, ненаметливоста и лојалноста.

Од кои болести можат да заболат носителите на крвнат група А:

‪Луѓето со тип А се со до 40 проценти поголеми шанси да развијат рак на желудник, според една кинеската студија.

‪Една студија во Србија, Југославија во споредба на 100 случаи на рак на панкреасот, пациенти во болницата кои си одговараат со возраста, полот и местото на живеење, имаше зголемена преваленција на крвна група А во рак на панкреасот група.

‪Во статија од 1998 година се вели дека зголемување на стапките на тумори на горниот уринарен тракт биле пронајдени кај оние со крвна група А

‪Крвната група А е ризична да биде фактор за епителните ракови на јајниците.

‪Исто така ракот на јајниците кај заболените со крвна група А е со лоча прогноза.