Убодот од стршлен е многу б олен, но во повеќето случаи не е толку к обен како што повеќето мислат. Главно се појавува благ оток кој трае неколку дена. Меѓутоа, убо-дот може да предизвика и анафилактичен шок, односно алергиска реакција на от.ров, и тогаш ситуацијата може да биде кри.тична.

Доколку се занимавате со градинарство, треба да бидете внимателни на стршлените. Потребно е да ги заштитите отворените делови од телото. Но, ако сепак ве убо-де, веднаш извадете ја боцката и ставете ладна облога.

Убо-дот од стршлен воглавно предизвикува оток, црвенило и чувство на пецкање или чешање на локалниот дел од кожата. Малиот уб-од може да помине за половина до еден час, но ако сте осетливи на от.ровот може отокот да се прошири на цела рака, нога или некој друг дел од телото.

За да спречите ширење на от.ровот во телото, убо-дениот дел од телото држете го повисоко во однос на тру-пот. Тоа значи дека треба раката да ја кренете над срцето. Доколку боцката останала во кожата, пробајте да ја истиснете со помош на игла.

Не користете пинцета бидејќи со неа отро.вот може додатно да се истисне во телото, а боцката да влезе подлабоко во кожата. Посебно се опа.сни убо-дите во предел на грлото и вратот бидејќи отокот може да предизвика отеж-нато ди-шење, па дури и гу-шење. При оваа состојба треба веднаш да отидете на лекар.

Убо-дот од стршлен може да доведе до анафилактичен ш ок кој може да се појави поради неколку причини: поради алергија на лицето при уб-од од инсект, при уб-од на незгодно место кое може да предизвика гу-шење.

Или пак, анафилактичен ш ок може да се појави доколку неодамна сте имале уб-од од сличен инсект и вашиот имун систем е намален и преосетлив при што доаѓа до анафилактичка реакција на организмот.

Потребно е да се нагласи дека при анафилактичен ш ок, треба веднаш да отидете на лекар за да спроведат антиш-ок терапија.

Во случај да нема алергиска реакција, и се работи за оток, местото на уб-од треба да се третира со ладни облоги. Во некои сличаи, алергиската реакција може да се појави после 8 до 10 часа, па доколку знаете дека сте осетливи и алергични на уб-од од инсект, веднаш посетете лекар.

Добар совет при уб-од од стршлен и други инсекти

Еден искусен пчелар рекол дека отокот и б олката кои настануваат при уб-од од некој инсект може да се ублажат со таблета аспирин или андол. Потребно е една таблета да се растопи во вода и да се премачка на местото, се држи една минута, а потоа се измива.

Ова е најдобро да се направи веднаш по уб-одот за да се намали отокот, да се ублажи б олката и чешањето. При уб-од од некој инсект, немојте да пани-чите. Во случај на алергиска реакција, веднаш посетете лекар. / Текстот за НМД.мк го напиша Мартина Христовска