„Кога ќе нè заболи рамото, обично мислиме дека б олката произлегува од тоа што сме спиеле во лоша позиција или дека е симптом на ревматизам, доколку имаме предиспозиции за него. Во повеќето случаи, аналгетикот е „прва помош“ за оваа состојба и ако б олката продолжи, обично се обраќаме до општиот лекар и бараме упатување до физијатар.
Но, б олката во едното или обете рамења понекогаш може да биде првиот и единствениот симптом на многу сериозна болест – р ак на белите дробови,“ – вели познатиот доц. д-р Небојша Мариќ, специјалист по градна хирургија.
„Светските медицински експерти сега препишуваат дека секоја б олка во рамото бара задолжителна комплетна радиолошка дијагноза со цел да се отстрани сомнежот за р ак на бели дробови,” – вели доц. Д-р Небојша Мариќ.
Уште подобро е да направите магнетна резонанца, а особено ова важи за луѓето кои се во ризичната група или имаат фамилијарна историја за оваа состојба. Тука најчесто спаѓаат хронично болните со респираторни заболувања, пушачите, постарите лица..
Луѓето кои чувствуваат б олка во рамото не треба да започнат веднаш со физикална терапија, бидејќи може да се изгуби драгоцено време. Покрај тоа, голем број на пациенти со р ак на белите дробови, доживуваат б олка во рамото за време на болеста. Пред да започнете со каква било терапија, направете ги овие прегледи за да ја исфрлите можноста за р ак на бели дробови како ризик фактор.
Б олката во рамото што предизвикува р ак на белите дробови се јавува од повеќе причини. Постојат случаи кога туморот на белите дробови создава притисок на околниот нерв на брахијалниот плексус, а мозокот толкува дека б олката доаѓа од рамото.
Всушност, б олката доаѓа од притисокот на туморското ткиво во белите дробови, кое како што расте, влијае на околните структури или врши притисок врз меѓуребрените нерви и плексусот на рамото.
Исто така, растот на туморот врши притисок врз нервите во горниот дел на градната празнина, така што покрај болното рамо, постои уште еден ризичен симптом на постоење на карцином, а тоа е пад на очниот капак.
Кои дополнителни симптоми укажуваат на рак на белите дробови поврзани со б олка во рамото?

Б олката во рамо што се шири по должина на раката често се јавува кај белодробните тумори. Покрај б олката во рамото, оваа форма на р ак е придружена со симптоми како што се спуштени очни капаци, проширени зеници и намалена пот во едната половина од телото.
Поради својата локација, не секогаш предизвикува типични симптоми на рак на белите дробови, како што се постојана кашлица, кашлање кpв и отежнато дишење. Понекогаш е тешко да се дијагностицира, бидејќи може да биде невидлив на рендгенскиот преглед на градниот кош, затоа е потребно да се направи детален скен на белите дробови.
Покрај белодробниот тумор, бол-ката во рамо се јавува и кај малигнен мезотелиом на надворешната обвивка на белоте дробови. Сепак, може да се направат некои разлики помеѓу б олката предизвикана од малигнитет и бол-ката предизвикана од дегенеративни болести на рамото. Со рак на белите дробови, бол-ката може да биде поинтензивна во текот на ноќта.

Исто така, тоа се случува во состојба на мирување и не е поврзана со повреди или активности во кои рамото било преоптоварено. Ако, покрај б олка во рамото, постојат и други симптоми карактеристични за р ак на белите дробови, како што се отежнато дишење, постојана кашлица, засипнатост, кашлање к-рв, замор или губење на тежина, тогаш најверојатно станува збор за белодробен карцином.

Важно е да знаете дека, б олката во рамото, што е симптом на р ак на белите дробови, реагира многу слабо на лекови против б олки. Реагирајте на време: Ако имате б олки во рамената, тоа може да укажува на проблеми со еден од најважните органи во телото.

Зглобот во рамото е еден од најподвижните, но со самото тоа и еден од најнестабилните зглобови во телото. Токму рамото најмногу го користиме на дневна основа во активности како што се: чешлање, облекување, хранење, вежбање, возење.

Б олка во десно рамо се јавува кај мал број болести, па затоа е важно да се разликува. Ако таа б олка е последица од воспаление на мускули – доволно ќе биде да ја штедите раката неколку денови, да ја одморате и да се воздржувате од движења кои би ја зголемиле б олката.

Меѓутоа, ако б олката е долготрајна и трае подолго од неколку седмици или месеци – време е да побарате помош од лекар. Б олка во десното рамо се јавува како последица од бурзитис, синдром на укочено (смрзнато) рамо, повреда, карпал тунел синдром и воспаление на тетивите.

Б олка во лево рамо може да биде предизвикана од посериозни состојби до претходно наведеното воспаление на мускули.

Луѓето кои се жалат на б олки во левото рамо и лопатката, кои не престануваат ни после примени аналгетици, главно завршуваат на прием на итна помош каде многу често им се дијагностицира акутен инфаркт на срцето.

Истражувањата покажале дека колку се поголеми факторите кои предизвикуваат проблеми со срце, вклучително и висок кр-вен притисок, висок холестерол и дијабетес, толку е поголем процентот на б олка во рамењата.

Учесниците во едно истражување со најголем ризик фактор имале 2-6% поголеми шанси за поголема б олка во рамената во однос на оние кои ги немале тие фактори.

Покрај тоа, шансите за тендинопатија се шестпати поголеми. Учесниците во ова истражување со средно ниво од различни фактори имале помали проблеми со рамената. Контролата на кр-вниот притисок и различните ризик фактори од срцеви болести – може да ја намалат б олката во рамото.

Ризик фактори кои укажуваат на некои респираторни и срцеви проблеми, а пројавуваат бол-ка во рамото може да бидат: пушење, ал-кохол, недоволно спиење, хронично и респираторно болните, постарите лица, лица со висок притисок и холестерол.