Честопати не обраќаме доволно внимание на отоците кои незабележително се појавуваат на зглобовите и прстите. Без разлика дали ви отекол прст или зглоб на раката, тоа секогаш го припишуваме на некоја повреда или преоптеретување, но овие појави може да бидат знак и за здравствени проблеми.

Кога станува збор за отечени зглобови на рацете – во прашање е ганглион. Хигром или ганглион може да се појави на различни места од шаката. Станува збор за бенигна циста исполнета со течност. Цистите може да бидат со различна величина, а може да останат исти и со години. Добрата вест е дека цистата е бенигна и дека нема никакви шанси да се развие во тумор.

Склоноста може да биде наследна, а може да биде и последица од повреда или од истегнување на мускулот. Ризична категорија се лица кои веќе имаат проблеми со зглобовите, а многу се посклони жените. Цистата може да се појави и поради типкање на тастатура, па затоа на поголем ризик се изложени сите оние кои работниот ден им поминува на компјутер.