ИДЕАЛНА ТЕЖИНА е тежина која што е оптимална за вашето добро здравје. Ако си се допаѓате себеси со таа тежина и добро се чувствувате – тоа е одлично.

Трендот за слабеење веќе се става под знак прашалник, па луѓето се сомневаат во неговата исправност – која е нивната нормална тежина и дали со таа тежина се задоволни.

Постојат различни табели за односот на висината со тежината. Оваа табела се разликува од онлајн-калкулаторите кои ја пресметауваат идеалната тежина: таа е наменета за лекарите специјалисти, за да можат точно да го пресметаат односот на висината и тежината кај здрав човек.

На следната страна погледнете ја табелата: