ЗАПОЧНА БОГОРОДИЧНИОТ ПОСТ: Вака се пости за големиот православен празник. Денес, 14-ти август, православните верници го започнуваат Великиот пост, еден од четирите големи пости во годината.
Постот на Пресвета Богородица секогаш започнува на 14-ти август, денот на Светите маченици Макавеј, и му претходи на големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, попознат како Велика Богородица, кој се слави на 28-ми август и е познат како празник на мајките и децата.
Постот трае 14 дена, а се води по правилото на вода и масло, освен празникот Преображение Христово на 19-ти август, кога е дозволено да се јаде риба.

Она што дури и многу верници не го знаат е дека постот на Пресвета Богородица е построг од божиќниот и апостолскиот, затоа православните христијани, поради нивната голема почит кон Пресвета Богородица, го практикуваат овој пост, како и велигденскиот пост.
Постот на Пресвета Богородица првпат бил споменат во списите на Теодор Студит во 826 година, и бил воспоставен на соборот во Цариград во 1166 година, за време на патријархот Лука Хрисоверг (Цариградски) и царот Мануил I Комнин.
Треба да се има предвид дека постот има две страни: физичка и духовна. Постот е апстиненција од храна од животинско потекло. Духовниот пост подразбира откажување од сите видови греш-ни и з ли мисли, желби и дела.
Физичкиот пост е само неопходна помош за успешна духовна бор-ба против страстите, кои се разгоруваат преку телесни желби. Вистинскиот пост, кој опфаќа и физички и духовен аспект, го смирува човекот. Ослободувањето на умот и телото од погре-шни мисли и дела со молитви е суштината на христијанскиот пост.
Првата заповед за постот ја наоѓаме во Светото Писмо во приказната за падот на Адам и Ева, кога тие ја прекршиле Божјата заповед да не јадат од дрвото на доброто и зло то.

Господ Исус Христос постел четириесет дена и ноќи, како и пророкот Илија во Стариот Завет, или пророкот Мојсеј на планината Хорив. Пророкот Даниел покажал дека постот го зајакнува човечкото тело.
Луѓето од Ниневија избегнале ката-строфа со помош на пост. Пророкот Езра постел за да биде достоен да го посети Ангелот Божји и да прими откровение. Исто така постеле и Светите Апостоли.
Во христијанството, првиот подвиг пред човекот е исполнување на првата Божја заповед, која Бог им ја дал на нашите предци во Рајот. А тоа е заповедта на постот, односно воздржувањето.
Пpекpшувањето на заповедта за пост е првиот гpев, затоа првиот подвиг на човекот во ослободувањето од гpевот е постот. Според тоа, постот е првата неопходност на патот на нашето cпаcение и Црквата го смета за многу важна и значајна институција за духовен и физички живот.
Раната Црква Христова продолжила да ги почитува прописите за пост, но била додадена духовната категорија, која произлегува од целокупното Христово учење. На првото мисионерско патување, Христовите ученици ги ракоположиле презвитерите со молитва и пост. Апостол Павле колку и да бил исцрпен од патувањата, сепак си наметнал пост во овој период.

Црквата го зачувала постот до денес и ги определила постите во неделата и повеќедневните пости во врска со значајните настани во животот на Исус Христос (божиќни и велигденски пости), Богородичниот пост и апостолскиот. Среда и петок се денови кои се пости во текот на целата година – среда како ден кога Јуда го предадал Исуса и петок како најта-жен ден кога тој бил pаcпнат.

„Велиш дека постиш. Убеди ме во твоите дела. А кои се овие дела? Ако видиш сиромашен човек, дај му милостина. Ако ги сретнеш непријателите, помири се со нив. Нека твоите раце постат, воздржувајќи се од секаква ал чност и кpажба. Каква корист имаме ако не јадеме месо и риба, а им мислиме лошо на своите ближни“. (Свети Јован Златоуст)