Различни типови на рак, доаѓаат со различни симптоми и бараат различен третман. Но, постои една заедничка работа која доаѓа со секој вид на рак, а тоа се симптомите кои прво се појавуваат на дланките.

Според британските научници, првите знаци за рак се појавуваат на дланките. Обично тие се појавуваат во вид на отоци или пукнатини, задебелување на кожата која станува груба.

Промените можат да се забележат, но не секогаш.


Повеќето луѓе често ги игнорираат овие симптоми, но тоа е најлошото што може да направи, бидејќи овие симптоми би можеле да помогнат во навремено дијагностицирање на ракот во почетна фаза, со што ќе им се даде време на лекарите и пациентите да се подготват добро и да дејствуваат со лекови и соодветна исхрана.

Британските експерти напоменуваат дека многу е важно да се сфати сериозноста и навременото препознавање на симптомите.

Доколку имате вакви симптоми, појдете на лекар да се проверите и да се осигурате дека сте добро.