Сите ние сакаме (навечер да спиеме мирно и да ја обновиме енергијата. Бидејќи мирниот ноќе сон е сè што сакате после поминатиот напорен ден. Ова го препорачуваат и лекарите, бидејќи квалитетниот сон го чисти мозокот од т оксини и го ревитализира телото.
Меѓутоа, тешко е да се пронајде човек кој барем еднаш не се сретнал со некое чудно и непријатно чувство во текот на спиењето. Ова се 11 чудни и збунувачки работи кои ни се случуваат во сон:
Парализа за време на спиењето

Како се манифестира: едно лице се буди среде ноќ и не може да се движи. Покрај тоа, постојат заст-рашувачки халу-цинации и чувство дека има некој во собата. Во минатото се верувало дека нечисти с или се вмешани во таквите состојби.
Зошто се јавува: нормално е нашите мускули да се „п арализираат“ додека спиеме, за да не правиме движења во сонот. При п арализа на спиењето, нашите мускули „се исклучуваат“ кога мозокот сè уште не спие или веќе се разбудил.
Приближно 7% од населението доживеало ваков вид на парализа барем еднаш (факт). Тие велат дека ова се случува почесто ако спиеме на грб.

Х ипнотички х алуцинации

Како се манифестира: кога некое лице е на границата помеѓу будење и сон, тој е свесен и гледа пред неговите очи слики што не може да ги контролира. Тие често се заст-рашувачки лица или фантастични суштества.
Зошто се јавува: тоа е еден од ретките видови на х алуцинации, што им се случува на м ентално здрави луѓе. Со нив обично се среќаваат деца, а причината може да биде тоа што тие не сакаат да спијат.

Честопати ваквите х алуцинации се јавуваат и поради ст-рес или едноставно кај луѓе кои имаат добро развиена фантазија. Може да се појават и во случај да одите на спиење во ал-кохолизана состојба.
Зборување во сон

Како се манифестира: обично човек кој ст рада од сомнилоквија (зборување во сон) и не е свесен за тоа. Оваа состојба е целосно безопасна од психолошки аспект. Единственото, човекот на кој му се случува ова се п лаши дека не кажал во сон нешто што не треба.
Зошто се јавува: сомнилоквија најчесто се јавува кај мажи и деца (факт). Причината е оз-логласениот ст-рес. Човечката пси ха сака да се спротивстави на она со што не се согласува во реалноста.

Сон во сон

Како се манифестира: човек сонува, потоа се буди, но необични работи продолжуваат да му се случуваат. Излегува дека сонувал дека се разбудил. Оваа тема е опфатена во филмот „Почетокот“. После тоа, се покажа дека многу луѓе доживеале слични работи.
Зошто се јавува: езотеоретичарите веруваат дека ако сте сонувале ваков сон, тоа значи дека имате предиспозиција за ду-ховни практики. Но, официјалната наука не може да објасни зошто се случува ова.

Сомнибулизам (месечарење)

Како се манифестира: тоа е состојба спротивна на п арализата за време на спиењето – свеста спие, но мускулна п арализа не се јавува. Луѓето можат да одат, да ја чистат куќата или дури и да ја напуштат куќата во сон, а тоа често е опас-но. Во утринските часови, овие луѓе не се сеќаваат на ништо.
Зошто се јавува: сомнибулизам се јавува кај 4,6% -10,3% од луѓето, но најчесто се јавува кај деца. Причините за месечарење сè уште не се познати, како и методите за нејзино лекување.

Синдром на „ек-сплозија во глава“

Како се манифестира: едно лице се буди поради чувството на силна ек-сплозија или тре-сок во главата. Понекогаш се чини дека звукот бил толку силен што може да биде да оглувее. Може да биде придружено со сè погласно зуење или блесок. Овој феномен не е опасен, но предизвикува ст-рав кај луѓето; некои мислат дека претрпеле мозочен у дар.
Зошто се јавува: поради некоја причина, звукот на нер-вната активност се слуша во деловите на мозокот кои се одговорни за обработка на звукот. Понекогаш овој синдром се јавува поради несоница или промена на временската зона за време на долгите летови со авион.

Апнеја при спиење

Како се манифестира: апнеја при спиење или ненадеен прекин на д ишењето за време на спиењето. Човекот потоа се буди. Квалитетот на спиењето е намален, мозокот нема доволно кислород и тешко е да заспие. Во моментот на на-падот, кр-вниот притисок се зголемува, па може да се појават проблеми со срцето.

Што го предизвикува: за време на спиењето, мускулите на фаринксот се релаксираат, што доведува до преклопување на дишните патишта кај некои луѓе. Критичната група вклучува дебели луѓе, пушачи и стари лица. Патем, свирењето на австралискиот дувачки инструмент, наречен диџериду, помага при апнеја.

Соништа што се повторуваат

Како се манифестира: сигурно сите сонувавме чудни соништа со чудно сиже и тоа повеќепати.

Зошто се јавува: психолозите веруваат дека со помош на такви соништа, мозокот се обидува да ни каже да обратиме внимание на настаните за кои не сме свесни. Таквите соништа ќе се враќаат сè додека не се реши ситуацијата.

Паѓање во кревет

Како се манифестира: понекогаш ни се чини дека нешто од висина не ф рла во кревет, ние трес-нуваме и се будиме. На ова понекогаш претходи сон во кој летаме или се сопнуваме и паѓаме – прилично непријатно чувство.

Зошто се јавува: состојбата на спиење некаде потсетува на с мрт – срцевиот ритам забавува, дишењето забавува, тонусот на мускулите слабее. Мозокот се „п лаши“, го доживува како вистинска с мрт и проверува дали некое лице е ж иво, испраќајќи импулс до мускулите.

Излегување во астралното

Како се манифестира: невропси-холошки феномен, кога некое лице се гледа себеси од страна, додека е во состојба помеѓу будење и спиење. Мистиците и окул-тистите сметаат дека ова е потврда дека душата постои.

Зошто се јавува: овој феномен е многу сложен за проучување. Научниците знаат дека навистина постои илузија на излегување од телото, но не им е јасно како се случува ова и зошто. Како да се справиме со тоа е исто така непознато. Некои луѓе намерно влегуваат во таква состојба, со цел да ги прошират границите на нивните можности за спознавање.

Ненадејна озареност за време на спиењето – просветлување

Како се манифестира: се случува понекогаш да не можеме да најдеме решение за проблем долго време и постојано да размислуваме за тоа. И тука во сонот мозокот ни дава решение, важно е само да го запомниме.

Секој го знае примерот на Димитриј Менделеев, кој толку многу се маче ше да создаде периодичен систем на елементи, а потоа го виде наеднаш во сон. Слична работа се случила и со хемичарот Кекуле, кој ја видел формулата на бензен во сон.

Зошто се јавува: ни се случува понекогаш потсвеста да го знае одговорот, но сè уште тој не стигнал до свеста. Тогаш, кога спиеме, се појавува како озареност, како просветлување. Понекогаш дури и сонот ни носи неочекувани, пријатни подароци, пишува НМД.мк