Во светото писмо има еден интересен цитат кој оди отприлика вака:

“Кога одиш на гости, каде што ќе има и други луѓе, ти немој да седнуваш на главните места, поблиску до домаќинот, бидејќи може да дојдат поважни гости од тебе и домаќинот да те замоли да се преместиш на подалечните столчиња.

Па така, ќе бидеш засрамен и ќе ти биде непријатно.

Но, ти кога ќе дојдеш, седни на задните места, па можеби домаќинот ќе те викне да седнеш понапред и така ќе бидеш голем во очите на другите”

Оваа парабола од Светото писмо има сосема друго значење, се однесува на оние кои можеби во животот не живееле Богоугоден живот, но потоа се пресвртиле и му станале на Бога помили од оние што целиот живот се трудат…

Но сепак, параболата е корисна и за секојдневниот живот.