За сите што планираат да градат, ова е одлична идеја за совршена куќа со многу добар распоред на просториите. Во продолжение може да го разгледате внатрешниот простор со квадратура и планот за изградба на куќата. Ова е вирална куќа со детален план.

ПОВРШИНА:

159,77 m²

ПРИЗЕМЈЕ:

Влез 5,1 m²
Гардеробер 3 m²
Просторија за котел 3,8 m²
Соба 7,5 m²
Ходник 11,1 m²
Дневен престој 26,5 m²
Трпезарија 16,2 m²
Kујна 12,4 m²
Бања 3,8 m²
Oстава 1,7 m²
Гаража 21,8 m²
Тераса 49,8 m²

Вкупно 112,9 m²

ПОТКРОВЈЕ

Соба 15,9 m² (18,9 m²)
Бања 3,2 m² (4,7 m²)
Бања 6,7 m² (9,9 m²)
Гардеробер 2,9 m² (4,3 m²)
Ходник 12,3 m²
Соба 12,3 m² (15,4 m²)
Соба 15,3 m² (19,2 m²)
Tераса 22,9 m²

Вкупно: 68,6 m² (84,7 m²)