Драгана Нинковиќ раскажува дека конечно, после 28 години таа ги фр-лила пум-пиците и лековите, бидејќи успала да ја победи својата болест и денес таа ди-ше нормално. Веќе во првите месеци од нејзиното раѓање, животот на Драгана Нинковиќ се ис-ком-пли-цирал.

Нејзината здравствена состојба не била добра. “Таа, 1976 година кога сум наполнила 6 месеци, сум почнала да кашлам. Каш-лицата била упорна и ми предизвикувала силни гу-шења, особено во текот на ноќите” – се сеќава на раскажувањата од своите родители.

Родителите на Драгана биле многу загрижени и ја одвеле на педијатар. Во текот на натамошните прегледи била утврдена дијагнозата. “Во тоа време таа кашлица ја нарекувале “цр-на кашлица”. Не знам денес како се нарекува, но се сеќавам дека станувало збор за некоја о-пас-на, акут-на состојба која барала ит-но болничко лекување.

Од моето рано детство повеќе време поминав во болници отколку дома. Морав да користам пум-пица вен-толин. Не смеев да трчам, да се смеам, да пла-чам, премногу да се воз-будувам, бидејќи сето тоа можеше да ми предизвика гу-шење” – раскажува оваа храбра и упорна жена.

“Секогаш имав пумпица покрај перницата, бидејќи некогаш се случуваше да се гу-шам и преку ноќ, додека спиев. Не смеев никаде да одам без пум-пица, зошто можеше во било кој момент да настапи гу-шењето. Користев разни лекови, на кои веќе не се ни сеќавам” – раскажува Драгана.

Освен со лекови, родителите на Драгана се обидувале да ја подобрат нејзината состојба и со разни витамини, минерали, исхрана и на други начини. “Ме хранеа со разновидно овошје, зеленчук, наоѓаа витамини, користев рибино масло… Сè што ќе слушнеа, а што би можело да ми помогне, моите родители ми даваа.

Меѓутоа немаше никаков напредок, никакво подобрување. Лекарите рекоа дека болеста ќе се повлече во пубертет, но тоа не се случи.” Секој ден за Драгана бил сè поте-жок и поте-жок, а лековите само се зголемувале. Тогаш одлучила сама да си го побара спа-сот и да проба да го реши својот проблем на поинаков начин.

“Сè почесто бев на пулмо-логија. 28 години и веќе ми беше веќе доста од неспиење, гу-шење и ле-кови, па решив да ја пробам терапијата со јајца од јапонска препелица. Милион пати прочитав дека јајцата се добри за проблеми со бели дробови и за ас-тма-тичари.

Имаше толку позитивни искуства од луѓе, што нивните приказни ме мотивираа и самата да пробам. Првиот ден испив две јајца, вториот ден испив три јајца, третиот испив четири, а потоа секој ден пиев по пет јајца. Ги матев со лажичка шеќер и малку млеко.

Кога ќе ги изматев, добивав околу 100 мл. Јајцата обично ги купував за цел месец и ги чував во фрижидер – објаснува Драгана и како што вели, некогашната пум-пица која постојано ја носела со себеси, сега ја заменила со една необична намирница –  јајца од јапонска препелица.

“Дури и кога ќе тргневме на море или на некое друго патување, со себе носев полна кутија јајца. Јајцата ги пиев околу 7,5 месеци, секое утро на гладен желудник. Половина час после тоа обично ништо не јадев ниту пиев, додека на овој начин испив вкупно 1080 јајца.”

Додека ја користела терапијата, Драгана немала никакви проблеми и потеш-котии. “Кога ја испив терапијата, следните 1-2 месеци почувствував благ при-тисок во белите дробови, но не дојде до на-пад. Тој лесен при-тисок го чувствував и во следните шест месеци, додека не започнав повторно да ги пијам јајцата.

Терапијата со јајца од јапонска препелица ја користев двапати по илјада и осумдесет јајца. За секој случај одлучив уште некое време да ги користам, уште три месеци и потоа прекинав. Болеста целосно исчезна. Конечно можев нормално да дишам – нагласува Драгана Нинковиќ и заклучува:

“Еве, оттогаш се поминати 13 години, а ниеднаш досега не ми се случило да добијам на-пад на гу-шење. Пумпиците ги заборавив и се чувствувам целосно здраво, а истото го потврдуваат и лекарските наоди”, задоволно објаснува Драгана за своето оздравување.

Еве како изгледа терапијата со јајца од јапонска препелица: за зат-нати кр-вни садови, висок притисок и холестерол… Јајцата од јапонска препелица потекнуваат од источна Азија и претставуваат природен лек за разни болести во човековиот организам.

Лековитите јајца од јапонска препелица содржат многу витамини и минерали, а меѓу нив издвојуваме: 0,5 мг калциум; 2,2 мг фосфор; 3,8 мг железо; 3 мг витамин А; 0,1 мг витамин Б1 и 0,8 мг витамин Б2. Едно јајце од препелица во себе содржи: 74,6% вода; 13,1% белковини; 11,2 % масти и 1,1 % минерали и останати ензими.

Јајцата од јапонска препелица успешно се употребуваат за ле-кување на многу бо-лести, па ќе споменеме дека се добри за ле-кување на висок притисок, брон-хијална ас-тма, мигрена, зголемен холестерол, дијабетес, чи-р на желудник и дванаесетпалечно,

Потоа, последици од ср-цев ин-фаркт, ане-мија и затнати садови. Јајцата од јапонска препелица се препорачуваат и за деца во развој и деца кои имаат послаб апетит. Исто така, им се препорачуваат на луѓе за закрепнување после те-шка болест или опе-ра-ција.

Искуствата на многумина говорат дека овие јајца навистина имаат позитивно влијание и врз по-тен-цијата кај мажите. Бо-лести кај кои се препорачува консумирање на лековитите јајца од јапонска препелица, како и нивниот потребен број, се: 1080 јајца за лекување на ту-мор на мозок;

1080 јајца за зголемен физички напор на кој лицето е из-ложено, 240 јајца за лекување на тубер-ко-лоза, 240 јајца за лекување на последици од ср-цев у-дар, 240 јајца за разубавување на тенот, 240 јајца за ле-кување на гастритис, 240 јајца за лекување на по-те-жок облик на а-стма,

240 јајца за лекување на брон-хијална а-стма, 240 јајца за ле-кување на ми-грена, 240 јајца за ле-кување на ар-тери-осклероза, 240 јајца за лекување на зголемен холестерол, 240 јајца за регенерирање на организмот, 240 јајца за ле-кување на дијабетес, 240 јајца за лекување на нер-вни бо-лести,

240 јајца за лекување на а-немија, 240 јајца за подобро памтење, 240 јајца за за-креп-нување после о-пе-ра-ција, 120 јајца за лекување на висок крвен притисок, 120 јајца за лекување на чир на желудникот, 120 јајца за подобрување на крвта и 120 јајца за нередовно празнење на цревата.

Ле-кувањето со јајца од препелица е едноставно, потребно е да се јадат си-рови, односно да се испие содржината од јајцето. Пациентот ако има некоја од горе наведените бо-лести треба, зависно од бо-леста, да испие во одреден временски интервал, онолку јајца од препелица колку што е предвидено за таа бо-лест (од 120 до 1080 парчиња).

Во најголем број случаи терапијата со јајца трае околу 49 дена. Деца постари од 10 години и возрасни: консумираат по 3 јајца во првите 3 дена, а по 5 јајца до крајот на терапијата. За секој различен проблем има различно дозирање. На пример: за подобрување на кр-вна-та слика:

I ДЕН: 3 јајца; II ДЕН: 3 јајца; III ДЕН: 3 јајца; IV ДЕН: 5 јајца; V ДЕН: 5 јајца; VI ДЕН: 5 јајца; VII ДЕН: 5 јајца, и така натаму до крајот на терапијата: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i XXV ДЕН по 5 јајца и тогаш XXVI ПОСЛЕДЕН ДЕН се зема оној остаток од јајца до вкупниот број од 120 парчиња потребни за терапија, а тоа значи дека XXVI ДЕН ќе се испие само уште она едно лековито јајце кое преостанало.

Тоа би значело успешна спроведена терапија за подобрување на крвната слика. Деца до 3 години – по 2 јајца дневно (со кон-сул-тација од матичен лекар). Деца од 3 до 5 години – по 3 јајца дневно. Деца од 5 до 10 години – по 4 јајца дневно. Јајцата се пијат сирови и тоа:

Целодневната доза одеднаш, секое утро на половина час пред јадење, односно половина час пред појадок и тоа на празен стомак. Оние кои се чувствителни на белковини, првите неколку дена треба да започнат со по едно јајце, па постепено да ја зголемуваат дозата по 1 јајце, а најмногу што смеат да се земат вакви јајца се 3-4 парчиња.

Тоа е целодневната доза, и не смее повеќе од тоа. Во случај на не-поволни реакции, веднаш да се пре-кине терапијата. Тера-пијата може да се спроведува најмногу двапати годишно. Јајцата од препелица се чуваат во фрижидер, затворени во кутија на температура од 1 до 4 степени.

Вака чуваните јајца имаат рок до 60 дена за консумирање во сирова состојба, и уште 60 дена потоа ако се термички се приготвуваат. Ако ваквите јајца ги користиме за лек, тие не смеат да бидат постари од 30 дена, бидејќи до тој период имаат најголема лековита моќ.

Исто така, многу е важно во текот на терапијата, болниот да не консумира никаков ал-ко-хол. Во случај на проблем со жолчката и можна алергија на белковини, потребно е да се посоветувате со вашиот матичен лекар. Јајцата од јапонска препелица имаат тврда лушпа па потребно е да си помогнеме со врвот од но-жот.

Модерната медицина ја потврдува лековитоста на јајцата од препелица, која е позната со години. Најголемо внимание и испитувања се направени во САД, Германија, Јапонија, Италија и Русија. Овие јајца се диетална храна која содржи биолошки активни состојки. Овие јајца се богати со многу витамини, минерали и есенцијални аминокиселини.

Во себе содржат 5 пати повеќе фосфор, 8 пати повеќе железо, 6 пати повеќе витамин Б1 и 15 пати повеќе витамин Б2 од обичните, домашни кокошки. Според својата хранлива вредност, едно јајце од јапонска препелица може да замени 5 јајца од домашна кокошка. Пред започнување на терапијата, кон-сул-ти-рајте се со вашиот лекар и информирајате се доколку примате медикаменти со кои не се препорачува внесување на белковини.