Сите ние секојдневно пиеме вода од пластично шише, а ретко кој знае за мрачните тајни кои се кријат на амбалажата! Ова е најважната која мора да ја знаете!

Пластичното шише може да содржи многу опасни хемикалии и затоа ако веќе сакате повторно да го искористите шишето, задолжително погледнете ги знаците кои се втиснати на дното, бидејќи тиа откриваат од кој вид на пластика е тоа шише направено.

АКО НА ДНОТО СТОИ ЦИФРАТА 1 ТОА ЗНАЧИ ДЕКА ШИШЕТО МОРА ДА ГО ФРЛИТЕ ПОСЛЕ УПОТРЕБА

-Обратете внимание на бројот во тријаголничето. Бројот 1 значи дека шишето можете да го искористите само еднаш, бидејќи таа пластика од која е направено, кога ќе се изложи на кислорос или сончева светлина, испушта отровни гасови во водата.

-Покрај тоа, одбегнувајте ги и бројките 3 и 7, бидејќи тие испуштаат уште поопасни отрови и предизвикуваат поголеми здравствени проблеми.

-Броеви кои се сигурни за повторна употреба се 2,4 и 5.