Речиси да не постои дете кое би сакало да стане уметник. Доволно е на децата да им дадете лист и молив, па долго време ќе бидат сконцентрирање творејќи уметнички дела. Уште доколу им приготвите боички, застанете од страна и гледајте ја нивната креативност или уште подобро, застанете и заедно со нив забавувајте се и продрете во детскиот свет.

Сепак, постои начин како да ги споите учењето и забавата, па поминатото време да биде уште покорисно.

Голем број цретжи можат да се нацртаат со помош на бројки, што е иделаен начин вашето дете да го научите да брои или да го проверите како стои со цифрите.

Важно е децата низ забава и игра да усвојат колку можат повеќе поими и што повеќе да ја вежбаат раката и малите мускули на дланката. На тој начин ќе бидат подготвени за сите задачи кои ќе ги очекуваат во текот на школувањето.

Погледнете ги овие цртежи, па обидете се да цртате со своите деца или внуци. Ќе ви биде забавно и вам и на нив.