Маркетинг

Ценовник за рекламирање на порталот НМД

Цените за закуп на порталот НМД се фиксни, на месечно ниво:

Банер десно, сите страни – 500 евра месечно

Банер десно по категорија – 400 евра месчно

Банер во текст, сите страни – 750 евра месечно

Брендирање на портал – 1200 евра месечно