Честопати се жалиме на неправдите во животот поради негативните работи кои ни се случуваат, заборавајќи дека ништо не е случајно и дека сè си има своја цел. Прочитајте ја оваа приказна кој ќе ви ги отвори очите и ќе го промените мислењето за нештата кои се случуваат околу вас!

Еден крал кој не верувал во Божјата добрина, имал роб кој во сите околности имал обичај да рече: „Кралу мој, не се обесхрабрувај, затоа што – сè што прави Бог е совршено. Тој никогаш не греши“.

Еден ден заедно тргнале на лов, кој знае по којпат. Во текот на тој лов во самоодбрана дивата уверка го н ападнала. Неговиот роб успеал да го у-бие животното, но не успеал сосем да го спаси својот господар.

Имено, во таа б итка, кралот го загубил својхот прст. Лут и без да изрази благодарност за тоа што е спасен, кралот прашал: “Дали е добар Господ? Да беше добар, немаше да дозволи да бидам на-паднат и да го изгубам прстот!“

Р обот му одговорил: „Кралу мој, и покрај сè, можам само да Ви кажам дека Бог е добар и дека Тој знае зошто се случи овој непријатен настан. Сè што прави Бог е совршено. Тој никогаш не греши.”

Б есен на одговорот, кралот наредил апсење и затворање на неговиот роб во најтемната з андана. По еден месец, кралот повторно тргнал на лов, но овој пат сам. За негова не-среќа, после кратка бркотница и бор-ба, го фатиле некои див-јаци кои од памтивек вршеле р итуално жр-твување со луѓе.

На о лтарот и подготвени да го жр-твуваат благородникот, див-јаците забележале дека на нивната жр-тва му недостига еден прст. Според нивните обичаи, на боговите може да им се понуди само здрава и целосна личност со сите свои екстремитети.

Кралот без прст се сметал за лоша и потценета жр-тва за нивните богови. Па така, тие го ослободиле кралот. По враќањето во палатата, кралот наредил ослобо-дување на својот роб. Тој го примил радосно и му рекол:

„Господ беше навистина добар со мене! Некои дивјаци речиси за малку ќе ме у-биеја, но за среќа, поради едниот прст што го немав, ме ослобо.дија. Но, имам едно прашање: ако Бог е толку добар, зошто ми дозволи да те ставам тебе во зат-вор?“

Р обот одговорил: „Кралу мој, ако бев заминат на лов со тебе, тие ќе ме фатеа и веројатно ќе ме жр-твуваа, бидејќи мене не ми фали ниту еден прст. Запомни, сè што прави Бог е совршено. Тој никогаш не греши. Тој ти дозволи да ме ставиш во за-твор за да не одам на лов со тебе“.

ПОУКА: Честопати се жалиме во животот за негативните работи што ни се случуваат, заборавајќи дека ништо не е случајно и дека сè си има своја цел.

Секое утро предај му го денот на Бога, не се брзајте и не инсистирајте на исполнување на зацртаните планови по секоја цена. Побарајте од Бог да ги инспирира вашите мисли, да ве води во она што го правите и да ги ублажи вашите чувства. И не плашете се.