ПРОУЧЕТЕ ГИ ПАРАМЕТРИТЕ НА УPИНАТА: Еве што значи присуство на кетони, протеини, епителни клетки и слуз

Анализата на ypината е една од најкористените рутински прегледи чиј резултат можат да ни дадат основни информации за состојбата на метаболизмот, но и за генералната состојба на нашиот ypинарен систем, покрај целосната кр-вна слика.
При лабораториска анализа на ypината може да се воочи некој несимптоматски или скриено заболување за бубрезите, присуство на инфекција, бактерија или некоја друга болест. Иако инфекцијата на ypинарните ор-гани секогаш се појавува преку че-шање, пец-кање и црвенило, во некои случаи може да се „храни“ тивко и да не покажува никакви симптоми.
При испитување на ypината се испитува физичкиот изглед, концентрацијата и биохемискиот состав. Доколку постои некој проблем, понатаму се испитува поконкретно кој е причинителот на болеста и се посегнува по лекување, кое може да помине само од себе или треба да се пијат некои лекови, кои ги препишува матичниот лекар.
Важно е ypината да се испитува два до трипати во годината доколку е само стандардна проверка. При конкретни состојби и потреби, се испитува почесто. Пред испитување на ypината може да јадете и п иете што сакате претходниот ден, но доколку правите и кр-вна анализа не треба да јадете најмалку 12-16 часа пред тестирањето.
Секогаш се испитува првата утринска ypина затоа што во текот на ноќта се насобрале сите материи, ток-сини во ypината. Доколку правите анализа на дневната ypина, а тој ден сте пиеле многу вода или течности, резултатите нема да излезат најточни.
Ако примерокот ypина ви е само за стандардната ypинализа, можете да јадете и пиете нормално пред тестирањето. Ако истовремено правите и други тестирања, веројатно ќе треба да не внесувате храна одреден период пред самото тестирање (повеќе часови). Докторот кој ви го препорачал тестирањето, ќе ви даде подетални насоки во оваа смисла.
Најпрво анализата се испитува со „голо“ око во лабораторија и се забележува бојата, заматеноста, се мери тежината на ypината.. Потоа се преминува на микроскопско тестирање кое опфаќа повеќе сегменти:
Црвени кр-вни клетки или еритроцити во ypина – потенцијален знак за бубрежна инфекција, одредено нару-шување на кр-вта или друга здравствена состојба, како на пример кан-цер на моч-ниот ме-ур.
Бели кр-вни клетки или леукоцити – знак за инфекција, присуство на бактерии и други микроби – знак за инфекција (кои речиси секогаш ќе бидат придружени и со други симптоми), присуство на кристали – одредени минерални кластери, што се можен знак за камчиња во бубрезите. Протеини со нару-шена структура – знак за неправилна работа на бубрезите.
Ако киселоста односно pН е абнормална, можно е да имате проблем со камчиња во бубрезите, со ypинарна инфекција или пак одреден друг здравствен проблем. Повисоките концентрации укажуваат на недоволно внесување вода и течности на пример присуство на кетони, слуз, епителни клетки..
Присуството на протеини во ypината укажува на бубрежни проблеми, па според ова се прават и други испитувања. Протеини во ypина се забележуваат кај оние кои прележале в ирус.

Глукоза – високото ниво на глукоза во ypината може да биде индикатор за дијабетес.  Присуство на бели кр-вни клетки – знак за инфекција или воспаление во ypинарниот тракт или во бубрезите.

Кетони – нивното детектирање, слично како и кај глукозата, може да биде индикатор за дијабетични нару-шувања.. Присуството на билирубин – ако овој от-паден продкут, кој во нормални услови се обработува до ели-минација од црниот дроб се појави во ypината, тоа е силен индикатор за нару-шена функција на црниот дроб. К рв во ypината е знак за одредена инфекција или посери-озно заболување кое мора понатаму да се набљудува и да се дозне причинителот.

Претходна статијаРецепт за најдобрите калцони – кога ќе гризнеш во крцкавото тесто, а во него сè добро, многу сочно и вкусно
Следна статијаИСТРОШЕНА ‘РСКАВИЦА ВО КОЛЕНО: Овој природен лек ја обновува