Импресум

Издавач:

ДПТУ “ДИАПАЗОН” ДООЕЛ, Скопје

Главен и одговорен уредник:

Петар Попоски

Редакција:

Дипломиран Нутриционист Анета Николовска – соработник

Проф. д-р Драган Даниловски – соработник

Дипломиран физиотерапевт Ирена Попоска – соработник

Напомена: Сите текстови на порталот НМД се авторски, во најголемиот дел испратени од нашите читатели